Duurzaam verantwoord gebruik van papier: FSC® en PEFC™ ce…

Voor De Brink is verantwoord maatschappelijk ondernemen belangrijk.
Door aandacht te geven aan het duurzaam inkopen van materialen, leveren wij hieraan een bijdrage. Als schakel in de handelsketen van houtproducten (papier) hebben wij daarom onze bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC® en PEFC™ certificeringsrichtlijnen. Dit betekend dat wij voor ons printwerk, daar waar mogelijk, gebruik maken van papier dat afkomstig is van hout uit duurzaam beheerd bos.

Duurzaam bosbeheer is nu en voor de toekomst belangrijk. Niet voor niets worden bossen de longen van de aarde genoemd. Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer, wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond.

De twee bekendste systemen wereldwijd voor certificering zijn FSC® en PEFC™. Samen hebben zij ongeveer 10% van het bos op de wereld gecertificeerd. PEFC™ staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC® is de afkorting voor Forest Stewardship Council. Overeenkomst van beide systemen is dat zij voor duurzaam bosbeheer zijn en dat zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid alle twee de keurmerken accepteren als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Er is nog een lange weg te gaan om te komen tot 100% gecertificeerd bos wereldwijd, maar hoe meer gecertificeerd hout wordt verkocht, hoe groter de prikkel voor boseigenaren om voor duurzaam bosbeheer en dus een van de twee systemen te kiezen.  En De Brink draagt ook hier haar steentje bij.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kijk op  www.fsc.nl of pefcnederland.nl

Gepubliceerd op: 13 juni 2014 | Geschreven door :