Aanleveren van goederen

Gegevens voor het aanleveren van goederen bij De Brink

Aanlevering van goederen bij DE BRINK direct Mail, fulfilment & co packing, ingaande per 1 oktober 2012

Expeditie Laden & Lossen
• Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur

Voormelding
Bij > 10 pallets productiematerialen dient de verantwoordelijke orderbegeleider/projectleider tijdig geinformeerd te zijn inzake:
• Type materiaal incl. omschrijving en/of bijbehorende artikelnummers
• Aantallen
• Verpakking
• Verwachte aanleverdatum en tijdstip
• Aantal pallets
• Naam toeleverancier/transporteur

Vermelding op vrachtbrief/pakbon
• Artikelomschrijving en artikelnummer (indien van toepassing) De algemene term drukwerk wordt niet geaccepteerd!
• Aantal op 1 pallet
• Aantallen per artikel
• Aantallen per doos
• Aantal dozen
• Aantal pallets
• Deellevering, indien van toepassing

Materialen, aangeleverd in dozen
• Alle soorten briefpapier, kaarten, enveloppen of artikelen (kleding enz.) Overige formaten in overleg
• Materialen dienen verpakt te zijn in stevige dozen
• Maximaal gewicht per doos 15 kg
• Vermelding van artikelomschrijving en artikelnummer op de doos
• Vermelding van een (vast) aantal exemplaren per doos
• Bij verschillende soorten drukwerk uitsluitend in aparte dozen aanleveren met duidelijke vermelding van de soort

Materialen, aangeleverd op pallets
• Palletformaat: 80 x 100 cm t.b.v. mailverwerking of 80 x 120 cm bij opslag (fulfilment)
• Maximale pallethoogte 160 – 170 cm incl. pallet
• Maximaal gewicht 800 kg incl. pallet
• Pallets dienen voorzien te zijn van (genummerde – aantal / van) palletkaarten incl. artikelomschrijving en vermelding van hoeveelheid dozen, bundels of exemplaren
• Pallets dienen voorzien te zijn van 2 palletkaarten, 1 op de lange zijde en 1 op de korte zijde
• Vermelding van totaalaantal op palletkaart
• Magazines t.b.v. direct mail verwerking, los op pallets aanleveren (niet in dozen of in folie verpakt)
• Indien drukwerk los op pallets wordt geleverd dan dient dit gebundeld te zijn (1 touwtje of strapex)
• In geval van bundeling dient het drukwerk in gelijke richting aangeleverd te worden of in bundels met minimaal 50 exemplaren of om en om zonder onderlegvel
• Indien drukwerk per item zwaarder dan 500 gram is, dient overleg plaats te vinden over de aanlevering met de orderbegeleider
• Verschillende soorten drukwerk niet gecombineerd aanleveren op 1 pallet

In het algemeen geldt
• DE BRINK tekent uitsluitend voor ontvangst van goederen en draagt geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid voor juistheid van inhoud en aantallen op de afleverbon
• Indien u van bovenstaande procedures wilt afwijken, dient u dit ruim voor aanlevering aan te geven bij de orderbege leiding, bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken
• Producten of goederen mogen niet beschadigd zijn
• Producten mogen niet krom/gebogen zijn
• Producten mogen niet plakken/kleven
• Producten moeten machinaal goed verwerkbaar zijn

Europallets
• Chauffeurs dienen leveringen op Europallets direct te wisselen. In overleg met de expeditiechef heeft de chauffeur de mogelijkheid de Europallets op een later tijdstip ­op te halen met een maximum van 1 week na de aanleverdatum

Onjuiste of te late aanlevering kan leiden tot
• Vertraging in de levertijd
• Meerkosten als gevolg van extra inzet van mensen, machines of transport
• Materiaal tekort met onderlevering tot gevolg
• Beschadigingen aan de geleverde materialen