De Brink, een duurzaam bedrijf en maatschappelijk betrokken!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een hot item, ook bij De Brink. De verhuizing naar onze huidige bedrijfslocatie aan de Ir. Hanlostraat in Enschede in september 2012 is aanleiding geweest tot het nemen van een aantal maatregelen die het belang van MVO ondersteunen.

Hergebruik van vrijgekomen warme lucht

De warme lucht die onze Xerox hoogvolume laserprinters uitstoten, wordt opgevangen en hergebruikt om onze andere productie- en magazijnhallen te verwarmen. Efficiënt, milieuvriendelijk en kostenbesparend.

LED-verlichting

Tijdens de verbouwing van ons bedrijfspand is een investering gedaan in LED verlichting en HR TL-verlichting. Alle aanwezige verlichting is daarbij vervangen door energiezuinige en duurzame LED / TL verlichting. Ook de ‘Neon’ bedrijfsreclame aan de buitenzijde van ons pand bestaat volledig uit LED modules.

Hergebruik kartonnen dozen

Kartonnen dozen worden na gebruik niet weggegooid, maar hergebruikt voor nieuwe verzendingen of verwerkt tot opvulmateriaal om dozen mee op te vullen, in plaats van het gebruik van plastic opvulmateriaal of chips.

Gescheiden afvalinzameling

Karton, plastic en overig restafval wordt bij De Brink gescheiden ingezameld en door onze afvalverwerker als zodanig afgehaald en verwerkt.

Sponsoring project Face This

Sinds April 2014 is De Brink als sponsor verbonden aan Face This. Face This is een organisatie die T-shirts ontwikkeld en bedrukt met tekeningen van leerlingen afkomstig van scholen in Indonesië, en ze vervolgens online verkoopt. De opbrengst van de verkoop van deze T-shirts wordt gebruikt om deze scholen vervolgens weer financiëel te ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan deze leerlingen.

Het creëren van deze T-shirts is een uniek proces, waarbij de tekeningen van de leerlingen worden gecombineerd met de kunst van andere kunstenaars en resulteren in T-shirts met te gekke designs.

De Brink verzorgt voor Face This het fulfilmentproces, waarbij de T-shirts op voorraad genomen worden, de orders ingepakt en verzonden worden over de hele wereld.

Ben je benieuwd naar de achtergrond van deze organisatie, of wil je zelf ook een T-shirt bestellen? Kijk dan op facethis.nl!

Duurzaam verantwoord gebruik van papier: FSC® en PEFC™ certificering bij De Brink.

Voor De Brink is verantwoord maatschappelijk ondernemen belangrijk. Door aandacht te geven aan het duurzaam inkopen van materialen, leveren wij hieraan een bijdrage. Als schakel in de handelsketen van houtproducten (papier) hebben wij daarom onze bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC en PEFC™ certificeringsrichtlijnen. Dit betekend dat wij voor ons printwerk, daar waar mogelijk, gebruik maken van papier dat afkomstig is van hout uit duurzaam beheerd bos.

Duurzaam bosbeheer is nu en voor de toekomst belangrijk. Niet voor niets worden bossen de longen van de aarde genoemd. Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer, wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond.

De twee bekendste systemen wereldwijd voor certificering zijn FSC en PEFC™. Samen hebben zij ongeveer 10% van het bos op de wereld gecertificeerd. PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council®. Overeenkomst van beide systemen is dat zij voor duurzaam bosbeheer zijn en dat zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid alle twee de keurmerken accepteren als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Er is nog een lange weg te gaan om te komen tot 100% gecertificeerd bos wereldwijd, maar hoe meer gecertificeerd hout wordt verkocht, hoe groter de prikkel voor boseigenaren om voor duurzaam bosbeheer en dus een van de twee systemen te kiezen. En De Brink draagt ook hier haar steentje bij.

Onze licentiecode is: C119482

Voor meer informatie over dit onderwerp, kijk op www.fsc.nl of pefcnederland.nl